“Householding je umenie, ako z chladného domu vytvoriť teplý domov.”

Služby spoločnosti Householding s.r.o.

Householding s.r.o. je spoločnosť zaoberajúcou sa správou domov, bytových a nebytových priestorov, priemyselných objektov a areálov po ekonomickej a technickej stránke a realitnou činnosťou. Dôveru našich klientov si vážime a ponúkame im služby v prvom rade kvalitné a transparentné - to berieme ako samozrejmosť.

Medzi naše služby patrí:

Property Management

Technický Facility Management

Infraštruktúrny Facility Management

Správa domov

- riadenie chodu bytových a nebytových priestorov po technickej ako aj administratívnej stránke

Realitná činnosť

- sprostredkovanie kúpy, predaja, alebo nájmu nehnuteľností a konzultačné služby s tým spojené

Náš etický kodex, alias 5 zásad, ktoré sú pre našu firmu zákonom:

  1. Všetko robíme s najlepším svedomím v prospech zákazníka.
  2. Kladieme dôraz na kvalitu, vieme, že pre zákazníka je kvalitný servis samozrejmosťou, nechceme ho sklamať!
  3. Všetko robíme transparentne, aby si zákazník mohol kedykoľvek overiť, či konáme čo najefektívnejšie. Dôvera sa ťažko nadobúda, ale veľmi ľahko stráca, my to vieme!
  4. Zákazníka nenechávame čakať ak je to v našich silách.
  5. Ku klientovi sme vždy slušní a trpezliví. Ochota vysvetliť je vec, ktorou sa chceme odlíšiť od ostatných!